Foreldremøte på Vg1 - 22.januar

Foreldremøte på Vg1 - 22.januar

22.januar blir det foreldremøte for 1.klassene på studiespesialisering og idrettsfag kl. 18.00

Elevene har fått med seg et informasjonsskriv hjem om møtet. Det vil bli et felles informasjonsmøte kl. 18.00 i skolens auditorium der det vil bli gitt en felles orientering omkring fagvalg for Vg2.

Elevene/foresatte vil kunne melde seg på til samtale via Google-skjemaet som du finner linken til under. Hver samtale varer ca 10 minutter. Det tas sikte på å avvikle disse samtalene mellom kl. 16.30 og 21.00.

Lenke til skjemaet finner du her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/17oyfmUQnWht5JYe3Xml-7oG_2QaWYZSZIY5Hhh5bhEs/edit?usp=sharing

For bestilling - se ledige tidspunkt for den enkelte lærer i skjemaet på hjemmesiden - www.sola.vgs.no  - foresatte – samtaler Vg1 2019. Skriv inn elevens navn (fornavn og etternavn + klasse).

Avdelingsledere og rådgivere vil sitte på «stand» i skolens kantine og rådgiverkontor kl. 18.00 – 19.30 for å svare på spørsmål om valg av fag, krav til fagvalg og annet som gjelder Vg2.

FRIST for bestilling av samtaletid på nett er søndag 20.01.2019.

Del denne artikkelen på: