Skolen som byggeplass

Skolen som byggeplass

Sola vgs. er i gang med en utvidelse av skolen. I tillegg til en utvidelse av skolen mot sør bygges også en ny sykkelvelodrom mot nord. Det vil i en lengre periode fremover derfor være anleggstrafikk i nærheten av skolen.

Vi minner om at det er adgang forbudt til anleggsområdene, og oppfordrer alle våre ansatte og elever til å vise ekstra varsomhet ved ferdsel forbi og i nærheten av byggeområdene.

Se SHA plan for utbyggingen for mer informasjon. 

Bygget1
Del denne artikkelen på: