Elevundersøkelsen 2019

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen vil gjennomføres på Sola vgs. i desember måned.

Tema og spørsmål 

Årets undersøkelse har både obligatoriske spørsmål og noen tilleggsspørsmål, som omhandler skolens fokusområder. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving
  • Skolebibliotek

 

Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen?

Ved Sola videregående skole er alle elever på vg1, vg2 og vg3 invitert til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. I år gjennomføres Elevundersøkelsen i basistimer i løpet av starten av desember. Det er alltid frivillig for elevene å delta. Likevel er veldig viktig at flest mulig deltar og svarer. Det er når mange svarer at man kan være sikre på at resultatene er korrekte. Du kan også hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på. Undersøkelsen gjennomføres digitalt og du må derfor bruke datamaskin. Brukernavn får du av læreren din, samtidig som du får en mail med direkte tilgang til din pålogging for undersøkelsen.

Hvis du har spørsmål om Elevundersøkelsen, kan du spørre læreren din eller gå inn på denne nettsiden:  https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/Om-temaene-i-Elevundersokelsen/

Når elevene svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen er de anonyme, og skriver ikke inn navnet sitt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva den enkelte elev har svart. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte.

Til toppen