En faggruppe i ventekarantene - Torsdag 29. april 2021

En elev på Vg2 ST har hatt nærkontakt med en elev som kan være smittet av korona-virus. På bakgrunn av dette er 16 elever i en faggruppe på Vg2 og to lærere satt i ventekarantene. Smittesporingsteamet i Sola vil ta kontakt med elever og lærere når testresultat foreligger i løpet av fredag 30. april.

Til toppen