Foreldrekonferanse - Klasse 1STD - Onsdag 10. mars 2021

Elevene på Vg1 har nettopp fått karakterer for 1.termin. I den forbindelse vil foreldre/foresatte få mulighet til å treffe kontaktlærer for å samtale om elevens skolesituasjon. Elevene oppfordres til å være med.

Opplegget for foreldrekonferansen blir slik at foreldre/foresatte selv går inn på skolens hjemmeside for å bestille tid til foreldrekonferanse eller bruker følgende link:

Bestille tid til samtale med kontaktlærer onsdag 10. mars 2021

Hver samtale varer ca.10 minutter, og skolen tar sikte på å avvikle disse individuelle samtalene mellom kl.15.30 – 19.20. Se skjema for bestilling av tid.

For bestilling - se ledige tidspunkt for den enkelte kontaktlærer i skjemaet. Skriv inn elevens navn (fornavn og etternavn).

FRIST for bestilling av samtaletid på nett - Tirsdag 9. mars 2021

Med hilsen
Brit Haugvaldstad
Avdelingsleder Vg1 ST

Til toppen