Fysisk oppmøte og vanlig undervisning fra onsdag 30. september

Det blir fysisk oppmøte og vanlig undervisning for elever på Sola videregående skole fra og med onsdag 30. september.

Vanlig undervisning og oppmøte

Det blir vanlig undervisning ved Sola videregående skole med noen tilpasninger fra og med onsdag 30. september.

Alle elever oppfordres til å gå, sykle eller finne andre alternative transportmåter. Elever som likevel ikke klarer å komme seg på skolen på grunn av busstreiken, har selv ansvar for å følge opp skolearbeidet i tråd arbeidsplaner som er laget i de enkelte fag og som er lagt ut i Its-learning eller på Teams.

Unntak fra retningslinjene om å møte på skolen

I klasser hvor det er mange elever som er avhengig av buss for å komme seg til skolen kan det bli lokale tilpasninger og tilbud om digital undervisning.

Fravær

Elevene skal uansett varsle fravær og følge skolens vanlige rutiner for fravær.

Fravær for elever som ikke kan møte til undervisningen på grunn av streiken blir registrert, men kommer ikke på vitnemålet. 

Til toppen