Gjeninnfører fraværsreglene fra 11. oktober

Under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak fra fraværsreglene i ungdomsskolen og videregående skole. Disse unntakene oppheves fra 11. oktober.

  • Ved skolestart i høst var det mye smitte blant elevene i videregående skole. Nå har over 85 prosent av 16- og 17-åringene fått første vaksinedose, og det er i denne aldersgruppen smitten nå går mest ned. Dessuten er det svært få som må i karantene fremover. Nå kan vi gå tilbake til en normal hverdag og vanlige regler og rutiner. Det er viktig for elevenes læring at de kommer tilbake på skolen. Derfor mener vi det ikke lenger er behov for spesielle unntak fra fraværsreglene, sier Melby.
  • For å gi skolene litt tid til å forberede seg, forlenges dagens unntaksregler om dokumentasjon og føring av fravær til 10. oktober. Fra 11. oktober må elever i ungdomsskolen og videregående igjen forholde seg til de vanlige fraværsreglene. Det betyr blant annet at de ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.
  • Men det er selvsagt fremdeles lov å bli sjuk. Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, skal du teste deg. Og hvis testen er negativ, og allmenntilstanden er god, kan du altså gå på skolen, sier Melby.

Her finner du Regjeringens pressemelding fra 24.09.2021

Artikkel hos Utdannningsdirektoratet: Korona - Tilbake til normalen i skoler og barnehager

Til toppen