Gratis tilgang til bøker, aviser og tidsskrift

Elever og lærere får tilgang til bøker, aviser og tidsskrift gjennom Nasjonalbiblioteket i perioden bibliotekene er stengt på grunn av korona-tiltakene. 

I denne perioden er alt publisert materiale som finnes digitalt i Nasjonalbibliotekets samling tilgjengelig. Tilgangen krever innlogging via FEIDE.

Tilbudet er en erstatning for skolebiblioteket og folkebiblioteket, og gir mulighet for søk, referanse, faktasjekk og egenstudier. Nettbiblioteket gir tilgang til digitaliserte utgaver av nesten alle bøker gitt ut på norsk fram til og med 2015, aviser fram til 2020 og en rekke sentrale tidsskrift. Det vil ikke kunne fungere som en erstatning for lærebøker eller digitale læreverk, men vil gi elevene tilgang til et fullt bibliotek hjemmefra.

Les mer om tilbudet og hvordan du får tilgang på Nasjonalbibliotekets nettsider

Til toppen