Informasjon om mulighet til å ta morsmålseksamen

Onsdag 26.august ble det arrangert et informasjonmøte kl. 10:00 for Vg1 og kl. 12:00 for Vg2 og Vg3 om muligheten for å avlegge morsmålseksamen som privatist.

Informasjonsmøtet var i skolens kantine og varte i ca. 30 minutter.

Her kan du finne presentasjonen som ble vist i skolens kantine dersom du ikke hadde anledning til å være tilstede.

Presentasjon vist i kantinen onsdag 26. august 2020 (PPTX, 3 MB)

Dersom du ønsker å melde deg til skriftlig morsmålseksamen så kan du gjøre dette ved å trykke på knappen nedenfor og fylle ut spørreskjemaet. Frist fredag 4. september

Påmelding til skriftlig morsmålseksamen høsten 2020

For å melde deg opp til muntlig morsmålseksamen trykker du på knappen under og melder deg opp og betaler kr. 1150 . Påmeldingen er åpen i perioden 1. september 2020 - 15. september 2020. Siste frist for påmelding er 15. september.

Påmelding til muntlig morsmålseksamen høsten 2020

NB. Både skriftlig og muntlig morsmålseksamen på samme nivå må være bestått før du får godkjent faget.

Til toppen