Klage på standpunktkarakter våren 2020

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer, både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

Klagefristen er 10 dager fra karakteren er offentliggjort.

Vg3 offentliggjøres fredag 12. juni og Vg1 og Vg2 offentligjøres onsdag 17. juni.

Hvis du ønsker at klagen skal bli behandlet som hurtigklage så må du levere klagen til skolen senest onsdag 17. juni. Dersom klagen leveres etter 17. juni, men innen 10 dagers fristen så vil klagen først bli behandlet til høsten.

For å lese mer om hvordan du klager se

Informasjon om klage på karakter på www.rogfk.no

Til toppen