Plan for gjenåpning av Sola vgs.

Det er med stor glede at vi nå skal få åpne skolen igjen for elever! Alle elever på Sola vgs. vil komme tilbake på skolen i løpet av uke 20.Undervisningen vil som før være nettbasert for alle elever inntil dere skal møte på skolen.Dere møter på skolen til oppsatt dag. Det er timeplanen som gjelder også når dere skal tilbake på skolen.

NB: Flyfag og Vg2/Vg3 YF startet på skolen allerede 27. april og fortsetter som vanlig i neste uke.

Tirsdag 12.5

Skolestart for Vg2 og Vg3 ST og IF

Skolestart for Vg1 YF (Elektro og TIP)

Torsdag 14.5

Skolestart for Vg1 ST og IF

Innføringsklassene

Alle elever som starter opp på skolen vil få opplæring i det viktigste tilknyttet smitteveilederen som gjelder for videregående opplæring. Skolen vil følger rådene ifra helsemyndighetene og vil praktisere hygienerådene og ta andre smittevernhensyn. Vi vil organisere undervisningen slik at 1-meterskravet blir ivaretatt for alle elever. Elevene vil få endringer i rommene som er satt opp i timeplanen, så husk å sjekk timeplanen din før du kommer på skolen.

Vi ønsker at elevene i størst mulig grad skal komme tilbake til en ordinær skolehverdag. Dette blir nok vanskelig, og dere vil merke at ikke alle aktivitetene vil gå som normalt.

Vi forventer at dere som elever på Sola vgs. blir med og tar ansvar for egen og andres helse.  Vi forventer at dere forholder dere til de anbefalingene som er gitt i forhold til håndvask og ikke minst kravet om avstand til medelever på minimum 1 meter.

For å redusere smittefaren ved skolen vil elevene nå i større grad ha et fast klasserom der det er mulig. Her vil dere også måtte forholde dere til et klassekart for å redusere smittefaren. Elever som ikke forholder seg til smittereglene vil kunne bortvises ifra skolen.

Når klasser bytter klasserom, f.eks. i språk, matte, programfag m.fl. så skal eleven selv rengjøre pulten før bruk. Det vil settes ut «vipes» og søppeldunker i alle klasserom for denne oppgaven.

På Sola vasker vi utstyr på lab og i verksted etter bruk.  Skolen har rikelig med vasker på skolen, i klasserom og rundt fellesarealer. Håndvask med såpe er svært viktig for alle flere ganger i løpet av skoledagen.

Sprit står i fellesarealer, og vil også settes ut i flasker i nybygg for de som ønsker å desinfisere hendene med sprit.

Klasserom vil stå opplåst på dagen slik at dere skal unngå å stå i kø i gangene.

I pauser så vil vi at elevene skal gå ut og lufte seg, og i minst mulig grad oppsøke fellesarealene. Vi anbefaler at dere tar pauser med en fast gjeng fra klassen.

Kantinen vil være åpen og mat vil serveres. Elevene oppfordres til å spise i klasserom eller ute om når det er mulig.

Elever som kjøper mat og som skal spise i kantinen vil få med seg en «vipes» til å rengjøre bord etter måltidet.

Skolen vil ha økt renhold i forbindelse med gjenåpning av skolen.  

Elever oppfordres til å unngå å reise kollektivt. Vi oppfordrer flest mulig til å sykle eller å bruke privat transport.

De elevene som befinner seg i risikosonen eller har familiemedlemmer som ikke bør smittes tar kontakt med sin fastlege for å skaffe seg dokumentasjon på dette.

Elever som er syke skal IKKE komme på skolen.

Velkommen tilbake til skolestart!