Privatisteksamen høsten 2023

Det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen høsten 2023 i perioden fredag 1. september - fredag 15. september.

Priser for privatisteksamen:

  • Nytt / ikke bestått fag 1 251 kroner
  • Forbedring av bestått fag 2 503 kroner

Portal for oppmelding til privatisteksamen

Mer info om å ta privatisteksamen finner du her:

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-utdanning/eksamen-for-elever-og-privatister/eksamen-for-privatister/