Romplan rødt nivå - Uke 3

Mandag 18.1 - Fredag 22.1

NB. Det kan skje endringer når det gjelder nivå fra og med 20.1

Romplanen i Visma inSchool blir ikke oppdatert i ukene med rødt nivå. Lærere og elever må derfor orientere seg i ulike filer for å finne ut hvor undervisningen skal være.

Fag og klokkeslett er uendret fra de individuelle timeplanene som ligger i Visma inSchool, men romoversikten finnes ved å bruke dokumentene under.

Romplan for klassefag (PDF, 173 kB)

Romplan for valgfrie programfag (PDF, 245 kB)

Romplan  for matematikk og språk Vg1 (PDF, 170 kB)

Romplan for språk Vg2 (PDF, 164 kB)

Kroppsøving gjennomføres etter avtale med lærerne. NB. Vg3-elever som tar valgfrie programfag på Vg2-nivå, må følge faget slik det er vist i romplanen. Fellesfag på flyfag undervises digitalt. Elevene sitter i sine klasserom på Sola sjø.

Klasser og grupper som ikke er nevnt her vil få informasjon fra sine kontaktlærere.

I uke 3 er ST/IF på skolen etter følgende plan

Fordeling ST/IF uke 3
Uke Mandag 18/1 Tirsdag 19/1 Onsdag 20/1 Torsdag 21/1 Fredag 22/2
3 Vg3 ST/IF Vg2 ST/IF Vg1 ST/IF Vg3 ST/IF Vg2 ST/IF
Til toppen