Skriftlige eksamener avlyst

Regjeringen har valgt å avlyse alle vårens skriftlige eksamener for elever i videregående skoler.

Elevene vil likevel få vitnemål med utgangspunkt i standpunktkarakteren. Det er av hensyn til smittevern og spredningen av koronaviruset at eksamen avlyses, og konsekvensene for ordinære elever blir små.

Hva med muntlig eksamen?

Det er fortsatt ikke endelig avklart om det blir muntlig eksamen. Kunnskapsdepartementet tar en beslutning om det etter påske.

Privatister og lærlinger

Det jobbes videre med løsninger for privatister og lærlinger. For disse er konsekvensene av å avlyse mye større enn for vanlige elever. De risikerer å bli forsinket i utdanningsløpet sitt.

Hovedprioritet nå er derfor å sikre at disse gruppene får avlagt eksamen, fag- og svenneprøver samt andre avsluttende prøver.

Til toppen