Stengt skole - men fortsatt opplæring

Skolebyggene våre er stengt for undervisning for elever inntil over påske på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at personalet fremdeles er i jobb og elever skal motta undervisning, men denne vil nå foregå digitalt.

Skolen ønsker å ha gode strukturer for opplæring i denne perioden. For å kunne opprettholde en god struktur er det den gjeldende timeplanen som legges til grunn for opplæringen hver dag.

Det forventes at elever deltar i felles digitale Teams-møter når de innkalles, og at de logger på og leverer arbeidsoppgaver og innleveringer i it's learning, eller i Teams/OneNote hver dag. Lærerne vil være tilgjengelig for elever alle dager de har undervisning med elevene, men vil også kontinuerlig forsøke å svare på henvendelser så godt det lar seg gjøre gjennom hele uken.

Som elever må dere i denne perioden ta et mye større ansvar for egen opplæring. Dette kan være krevende og vil kreve god selvdisiplin, men vi har troen på at dere klarer det. Vi tror dere selv ser viktigheten av å fortsette med opplæringen igjennom denne spesielle perioden, slik at dere kan fortsette læringen i alle fag, men på en ny digital form.

Ta godt vare på hverandre og på helsen din!

Mvh.
Sigurd, rektor

Til toppen