Videregående skoler åpnes 27.4 for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på Vg2.

Nærmere informasjon om hvilke klasser og timer dette gjelder kommer etter påske.