Viktig melding fra Sola smittesporing

Sola smittesporing ønsker å minne om at elevene selv ved negativ test må gjennomføre karantenen de har blitt pålagt (10 døgn fra de sist var i kontakt med den positive).

Karantene betyr at man må holde seg hjemme, ikke ta imot besøk og heller ikke være sammen med andre i karantene. Brudd på karantenen er et lovbrudd og kan medføre bot.

I tillegg ønsker smittesporingsteamet å informere om at dersom man får symptomer etter at man har testet negativt, skal man testes på nytt.

Meldingen over er sendt som sms lørdag 19. desember kl. 17:35 direkte til alle elever som er satt i karantene.

Til toppen