Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten gir deg råd og veiledning om det som har med helse å gjøre. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser.

Trefftid helsesykepleier

Tlf/SMS til helsesykepleier: 48892456

E-mail: jorunn.opstad@sola.kommune.no

Helsesykepleiers kontor på skolen er på rom 116.

Ellers kan dere også bruke "Helsestasjon for ungdom". Denne finner dere i Rådhuset på Sola, Rådhusveien 21, mandager kl. 14.30-16.30 og Tananger helsestasjon, Havnealléen 36, mandager kl. 14:00-16:00.

For vanlige legetjenester henvises elevene til sin fastlege.

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post.

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.

  • Time hos helsesøster regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10%.
  • Tilbudet er gratis.
  • Helsesøster har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten.

Du kan for eksempel snakke med oss om

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager
  • søvnvansker, ernæring
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt
  • rusmidler, røyk/snus

Vi tar graviditetstester, klamydiatester og kan skrive ut resept på eksempelvis p-piller og p-stav.

Lenker

Til toppen