Spesialundervisning i egen gruppe, organiseringsform Grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er for elever som har behov for mer tilrettelegging enn eleven kan få i ordinære klasser. Opplæringstilbudet er rettet mot Teknologi- og industrifag der utplassering i bedrift er en viktig del av opplæringen.

Skolen utarbeider individuell opplæringsplan, IOP, for eleven med mål fra læreplanen i de ulike fag ut fra elevens ståsted.

Målgruppe

Elevene som går mot grunnkompetanse i gruppe med redusert elevtall, har ulike sosiale og/eller faglige utfordringer. De mangler karakter i mer enn halvparten av fagene fra grunnskolen og har behov for et mer tilpasset opplæringsløp enn et ordinert skoleløp.

Mål med opplæringa

Målet er at eleven skal bli i stand til å delta i et ordinært arbeidsliv som hjelpearbeider, i arbeid med bistand eller på sikt som fagarbeider. Intensjonen med opplæringa er at eleven skal få innsikt i hvilke krav og forventninger som stilles arbeidslivet. Tilbudet kan gi eleven arbeidserfaring som eleven kan bygge videre på i sine valg i et fremtidig arbeidsliv. Målet er at eleven etter endt skolegang er i gang med sitt arbeidsliv.

Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår på Sola videregående skole. Vi bruker verkstedene til Teknologi og industrifag. Teoriundervisningen er i et eget bygg ved Sola videregående skole.

Artikkelliste