Bestille vitnemål/kompetansebevis

Kontakt kontoret dersom du trenger nytt vitnemål eller har andre spørsmål knyttet til dette:

Førstegangsvitnemål/kompetansebevis deles ut sammen med to bekreftede kopier. Se ellers listen under:

Priser vitnemål/kompetansebevis
Hva har skjedd Dette trenger du
Forbedret karakterer? Nytt vitnemål/kompetansebevis
Mistet originalen? Du kan få duplikat
Du skal studere i utlandet Oversatt vitnemål/kompetansebevis, engelsk