Sola vgs

Gjeninnfører fraværsreglene fra 11. oktober

Under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak fra fraværsreglene i ungdomsskolen og videregående skole. Disse unntakene oppheves fra 11. oktober.

Se mer info i aktueltoppslag

Koronaviruset - informasjon og retningslinjer 

Rogaland fylkeskommunes har en felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Sola videregående skole er på GRØNT nivå.

 

Aktuelt

Til toppen