Skolerute

 

Skolerute 2023/2024

Skolerute 2023/2024
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Planleggingsdager for lærere 14. og 15. august. Skolestart for elevene onsdag 16. august 12
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (9. - 13.) oktober 17
November Felles planleggingsdag tirsdag 14. november (fri for elevene) 21
Desember Siste skoledag før jul fredag 22. desember 16
Januar Planleggingsdag for ansatte tirsdag 2. januar. Første skoledag for elevene etter jul onsdag 3. januar 21
Februar Felles planleggingsdag torsdag 15. februar - Vinterferie uke 9 (26. februar – 1. mars) 16
Mars Vinterferie uke 9 (26. februar – 1. mars). Påskeferie 25. mars - 1. april 15
April Påskeferie 25. mars til 1. april 21
Mai Off. høytidsdager 1.mai, 9. mai, 17. mai og 20. mai. Fri fredag 10. mai. 18
Juni Siste skoledag tirsdag 18. juni 12
SUM DAGER: 190