Skolerute

Skolerute 2023/2024

Skolerute 2023/2024
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Planleggingsdager for lærere 14. og 15. august. Skolestart for elevene onsdag 16. august 12
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (9. - 13.) oktober 17
November Felles planleggingsdag tirsdag 14. november (fri for elevene) 21
Desember Siste skoledag før jul fredag 22. desember 16
Januar Planleggingsdag for ansatte tirsdag 2. januar. Første skoledag for elevene etter jul onsdag 3. januar 21
Februar Felles planleggingsdag torsdag 15. februar - Vinterferie uke 9 (26. februar – 1. mars) 16
Mars Vinterferie uke 9 (26. februar – 1. mars). Påskeferie 25. mars - 1. april 15
April Påskeferie 25. mars til 1. april 21
Mai Off. høytidsdager 1.mai, 9. mai, 17. mai og 20. mai. Fri fredag 10. mai. 18
Juni Siste skoledag tirsdag 18. juni 12
SUM DAGER: 190

 

Skolerute 2024/2025

Skolerute 2024/2025
Måned Spesielle hendelser Antall dager for elevene
August Planleggingsdager for lærere onsdag 14. torsdag 15. august og fredag 16. august. Skolestart for elevene mandag 19. august 10
September 21
Oktober Høstferie uke 41 (7. - 11.) oktober 18
November Felles planleggingsdag tirsdag 5. november (fri for elevene) 20
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. desember 15
Januar Første skoledag for elevene etter jul torsdag 2. januar 22
Februar Felles planleggingsdag onsdag 12. februar - Vinterferie uke 9 (24. februar – 28. februar) 14
Mars 21
April Påskeferie 14. april til 21. april 16
Mai Off. høytidsdager torsdag 1.mai og torsdag 29. mai. Fri fredag 2. mai. 19
Juni Off. høytidsdag mandag 9. juni. Siste skoledag fredag 20. juni 14
SUM DAGER: 190