Skolebyggene er stengt for ordinær undervisning

Aktuelt

Stengt skole - men fortsatt opplæring

Skolebyggene våre er stengt for undervisning for elever inntil over påske på grunn av koronasituasjonen. Det betyr at personalet fremdeles er i jobb og elever skal motta undervisning, men denne vil nå foregå digitalt.

Skolen ønsker å ha gode strukturer for opplæring i denne perioden. For å kunne opprettholde en god struktur er det den gjeldende timeplanen som legges til grunn for opplæringen hver dag.

Det forventes at elever deltar i felles digitale Teams-møter når de innkalles, og at de logger på og leverer arbeidsoppgaver og innleveringer i it's learning, eller i Teams/OneNote hver dag. Lærerne vil være tilgjengelig for elever alle dager de har undervisning med elevene, men vil også kontinuerlig forsøke å svare på henvendelser så godt det lar seg gjøre gjennom hele uken.

Som elever må dere i denne perioden ta et mye større ansvar for egen opplæring. Dette kan være krevende og vil kreve god selvdisiplin, men vi har troen på at dere klarer det. Vi tror dere selv ser viktigheten av å fortsette med opplæringen igjennom denne spesielle perioden, slik at dere kan fortsette læringen i alle fag, men på en ny digital form.

Ta godt vare på hverandre og på helsen din!

Mvh.
Sigurd, rektor

Elever og lærere får tilgang til bøker, aviser og tidsskrift gjennom Nasjonalbiblioteket i perioden bibliotekene er stengt på grunn av korona-tiltakene. 

Regjeringen har valgt å avlyse alle vårens skriftlige eksamener for elever i videregående skoler.

Elevene vil likevel få vitnemål med utgangspunkt i standpunktkarakteren. Det er av hensyn til smittevern og spredningen av koronaviruset at eksamen avlyses, og konsekvensene for ordinære elever blir små.

NB. Friluftsliv er lagt inn i fagvalget.

Elever i Vg1 ST/IF og Vg2 ST/IF skal nå velge programfag til neste skoleår.

Fagvalget gjennomføres i Visma inSchool.

Fristen for å velge programfag til skoleåret 2020/21 utvides til søndag 29. mars.

Informasjon om gjennomføring av fagvalg til skoleåret 2020/21. (PDF, 240 kB)

Elever og studenter får utvidet mulighet til å søke om lån og stipend, i tillegg endres reglene for rapportering av fravær og avbrudd for hele vårsemesteret 2020.

Flott opplegg for kroppsøvingsaktivitet freag kl. 1200 i regi av Sola turn.

Gå inn på Sola Tun sin Facebook side. Finn arrangementet: Livestreaming – Challenge: Kan du slå Michael?

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Vi følger utviklingen rundt koronaviruset nøye og anbefaler et ekstra fokus på gode hygienevaner for å forebygge smitte når skolene nå starter igjen etter vinterferien.

Sola videregåendes første strikkekafé ble gjennomført torsdag 23. januar.

Se lærerne ved Sola videregående skole danse for vennskap

Til toppen