Aktuelt

  Hva er formålet med Elevundersøkelsen?
Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på www.udir.no/statistikk .

Regjeringen har fra og med fredag 5.november besluttet å gjeninnføre unntaket i fraværsreglene ut skoleåret 2021/22. Dette innebærer at den praksis som har vært tidligere under covid-perioden nå gjelder. Elever som er over 18 år kan nå selv melde helserelatert fravær til skolen, for elever under 18 år må dette gjøres av foresatte.

8. november setter vi i gang med rehabilitering av skolen. Prosjektet skal ferdigstilles før skolestart 2024/25. I månedene før jul skal 6 klasserom rehabiliteres, deretter tas de ulike delene av skolen i rekkefølge. Skolen har derfor leid to klasserom i Velodromen.

 Rogaland fylkeskommunes har en felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte.

Gå til temaside om koronaviruset

Sola videregående skole er på GRØNT nivå

Under pandemien innførte regjeringen midlertidige unntak fra fraværsreglene i ungdomsskolen og videregående skole. Disse unntakene oppheves fra 11. oktober.

Lørdag 11. og søndag 12. september ble det arrangert NM i troppsgymnastikk på Sola. Flere av våre elever har vært med på å ta medaljer i troppsgymnastikk

1 gull, 2 sølv og 2 bronse

Skolevalget ved Sola videregående skole ble gjennomført torsdag 2. september 2021. Det ble avlagt 504 stemmer som gir en valgdeltakelse på 81,2%.

Det blir foreldremøter for Vg1 i uke 36.

Elevene har fått informasjon med seg hjem.

Klikk på aktueltsaken for å se mer informasjon om foreldremøtene.

 

Fredag 3. september åpner vi for at du som er elev på Sola vgs., men som ikke er innbyggere i Sola kan komme på drop-in mellom kl. 14.00-16.00. Du trenger ikke avtale tid på forhånd. Også drop-in foregår på nye Soltun sykehjem, adresse Fredtunvegen 21. Inngangen er på sørsiden av bygget.

Onsdag 18. august 2021 ble det arrangert et informasjonmøte kl. 09:45 om muligheten for å avlegge morsmålseksamen som privatist.

Informasjonsmøtet var i skolens kantine og varte i ca. 30 minutter.

Til toppen