Klage på karakterer

Du kan klage på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer.

Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

Lenken under sender deg til Rogaland fylkeskommune sin side med mer informasjon om klage på karakter.

Klage på karakter