Elevråd

 

Vi arbeider med saker for at dere skal få en bedre skole. I elevrådet har vi et styre som består av 7 personer som tar for seg saker før vi tar dem videre til resten av elevrådet. Styret har møter hver uke, mens elevrådet møtes en gang i måneden. Vi har også en lærer som er vår kontaktperson i elevrådet. I begynnelsen av skoleåret skal hver klasse velge sin tillitsvalgte og vara som skal representere klassen i elevrådet. Det er svært viktig at dere velger en person dere syns er rett for jobben, en dere kan stole på vil ta med seg deres saker videre til elevrådet og saker fra elevrådet til dere.

Ilustrasjonsbildet ev elever som sitter i en gruppe og jobber på PC-ene sine (Elevrådet)

Tillitsvalgt er pliktet til å møte på elevrådsmøter. Hvis ikke tillitsvalgt har mulighet til å komme skal vara stille. På et elevrådsmøte er vi nødt til å være vedtaksdyktige. Dermed er det nødvendig at flest mulig stiller. Hvert år drar elevrådet på en skoleringstur. Dette skjer som regel om høsten. På den måten får elevrådet mulighet til å bli kjent med hverandre, samtidig som dere får mer kunnskap om hva et elevråd er. Elevrådet er for deg som er opptatt av din egen skole og læring. Elevrådet er for engasjerte elever som bryr seg om sin egen hverdag.

Vi i elevrådet jobber for at skolen skal bli bedre og ønsker å gjøre elevrådet mer synlig blant elevene. Vi vil gi elevene mulighet til å komme til oss hvis de har problemer med noe eller klager på for eksempel det fysiske miljøet eller lærere. I elevrådet har vi også flere komiteer som jobber for ulike saker. AMG består av 2 elever og representanter fra ledelsen. Her diskuterer vi ulike saker som angår skolen, og du har mulighet til å si din mening. I SMU er elevene i flertall og har stor sjanse til å få saker gjennom. På skolen har vi også et konfliktråd som er til for å løse konflikter på skolen. Ønsker du å være med i elevrådet har du sjansen til å gjøre en forskjell og å påvirke din hverdag.