Samtaleguide for foreldre

Jenter i russedress foran stor ansamling av medruss - Klikk for stort bilde Landstreff Stavanger, Christin Zervos

Vi vet mange ungdommer planlegger russetiden allerede første året på videregående skole. Det kan være vanskelig for foreldre å snakke om dette i forkant. Derfor har vi satt sammen noen gode råd til deg som har ungdom i hus.

1. Forberedelser og målsetning

Ta deg god tid og vær naturlig. Sørg for at det blir en god samtale, og ikke et forhør der du spyr ut spørsmål, eller et foredrag der du skal informere ungdommen din. Tenk at dere skal ha en god samtale, hvor målet er at ungdommen din vet det hen trenger før russetiden starter, og du føler deg beroliget. Forsøk å legge til rette for at ungdommen din kan reflektere mest mulig, snarere enn å legge ord i munnen på hen. Spørsmål som «Hva tenker du om..?» eller «Hvordan ser du for deg..?» kan være gode utgangspunkt her.

2. Hold positivt fokus

Fortell gjerne at du føler at dere trenger å ta denne samtalen og hvorfor, men hold fokus på at russefeiring er gøy, og at du ikke ønsker å ødelegge moroa.

3. Vis interesse

Spør gjerne om hvilke planer ungdommen har for russefeiringen, og hvem hen skal være sammen med. Sett deg inn i hva slags type russefeiring det er snakk om, og alt som er positivt og gøy også.

4. Forbered ungdommen din

Når det gjelder bruk av rusmidler (både legale og illegale) er det dumt å være naiv. Vi vet at det er relativt utbredt bruk av rusmidler i forbindelse med russefeiringen, og derfor er det viktig å snakke om det på forhånd. Mange får sin første erfaring med overdreven bruk av rusmidler i løpet av russetiden, og det kan være lurt å forberede ungdommen på det – enten det er din ungdom, eller noen i følget det gjelder. Også her kan det være nyttig å stille spørsmål som åpner for refleksjon fra ungdommens side, som f.eks. «Hva tenker du om at det er noen som bruker illegale stoffer?» eller lignende.

5. Ta samtalen tidlig

Det kan være lurt å tenke høyt sammen om både utfordringer og erfaringer som kan dukke opp i løpet av russetiden. «Opptaksprøver» til russebuss, ekskludering, gruppepress i forhold til pengebruk, seksuell atferd og rusmidler kan være noe av det de møter på allerede fra starten av videregående. Snakk med ungdommen din om hva de ser og opplever av dette på skolen og blant vennene. Vis at du er nysgjerrig og bryr deg om deres perspektiv.

6. La de gode verdiene vokse

Vel så viktig er det å få ungdommen i tale rundt tema som fellesskap og inkludering. Snakk om hva som er viktige verdier og ansvar når det gjelder andre og samfunnet rundt, slik det ikke drukner i gruppepress, penger og eget ønske om å passe inn. Hvordan ønsker de å være som venn og medelev? Hva gjør de om noen er utenfor? Reflekter rundt hva som er viktig for dem både her og nå, men også hvordan valgene kan påvirke en selv og andre i fremtiden.

7. Støtt opp om grensesetting

Prat om egne grenser og viktigheten av å kunne si nei og stå imot når noe ikke er greit for deg selv eller andre. Spør om det er gjort avtaler og gode tiltak for å passe på hverandre under feiringen og om alle har noen de kan si fra til hvis noe blir vanskelig underveis.

8. Lag en plan sammen

La ungdommen være med på å undersøke og være kreativ omkring hva som gir en god russefeiring uten at det går på kompromiss med ansvarlig atferd. Søk på alternative måter å feire avslutningen av videregående skole og hent inspirasjon til hva dere syns er viktig og bra initiativer.

9. Vær en trygg voksen

Speil de gode verdiene til ungdommen din og vær en trygg voksen for både din egen ungdom og kanskje for vennene deres som mangler en slik person i ungdomstiden. Vær oppmerksom på at de fortsatt får prioritert søvn, mat, fysisk aktivitet, hobbyer, avkobling og skole.

Vis at det er greit for dem å gi beskjed om det som foregår i hverdagen deres, uten at de dømmes eller kjeftes på.

Trenger ungdommen din noen å snakke med?

  • Ta kontakt med elevtjenesten på din skole. Der kan du for eksempel snakke med en rådgiver, helsesykepleier eller miljøarbeider.
  • Rogaland fylkeskommunes Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har ett kontor i Stavanger og ett i Haugesund. De ansatte er pedagoger og psykologer. Alle videregående skoler i Rogaland har en egen kontaktperson fra PPT. Her finner du kontaktinformasjon til PP-tjenesten.
  • Du kan også snakke med Mobbeombudet for videregående skole.

Rådene fra punk 1-4 fra rusinfo.no og punkt 5-9 fra psykologene i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Rogaland fylkeskommune.

Videoen er laget av Ombudet for barn og unge i Viken/Viken fylkeskommune.