Søknad om fravær

For å søke fravær ved Sola vgs. skal du bruke følgende skjema:

Søknadskjema

Fra 1. august 2016 er det innført en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og forhindre skulk. Udokumentert fravær ut over 10% i et fag kan føre til at eleven ikke får karakter i faget.

I de nye retningslinjene åpnes det for at særskilte hendelser kan gi grunnlag for velferdsfravær som ikke registreres som tellende fravær. Dette søknadsskjema skal bidra til en tydelig praksis og forenkle saksbehandlingen.

Med særskilte hendelser menes i denne sammenheng for eksempel:

  • Dåp, bryllup og begravelse i nære relasjoner
  • Religiøse høytider utenom Den norske kirke, inntil to dager.
  • Deltakelse i politisk arbeid og hjelpearbeid i regi av en hjelpeorganisasjon.
  • Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.
  • Omsorgsoppgaver, for eksempel for egne barn.