Rådgivere og OT

Sola vgs har fire rådgivere som til sammen har ansvaret for alle elever ved skolen. Rådgiverne vil hjelpe elevene med å planlegge utdanning fram mot et yrke. Det legges vekt på elevenes interesser og mestring i ulike fag. Rådgiverne er også tilgjengelige for samtaler om skolesituasjon, livssituasjon, eller andre emner som opptar elevene. Trefftidene til rådgiverne står på døren til den enkelte. Ring eller send en SMS for å avtale et møtetidspunkt.

Rådgivere ved Sola vgs: 

 

 

 

Kjell Håkon Bakken
tlf: 99557706  /  51923908
Leder for rådgivningstjenestenog spes.ped.Ansvarsområde: Yrkesfag og kontaktperson for skolehelsetjenesten

 

 

Petra Rørvik 
tlf: 90215315  /  51923913
Ansvarsområde: Yrkes- og utdanningsveiledning for alle klasser.

 

 

 Lene Rørvik 
tlf: 91623277 / 51923914
Ansvarsområde: Sosialpedagogikk og sosialrådgiver VG3 ST og Idrett VG1 + VG2 + VG3

 

 

Kjartan Bø 
tlf:  99557996 / 51923911
Ansvarsområde: Sosialpedagogikk og sosialrådgiver
VG2ST og minoritetsspråklige / innføringsklasser


Ved OT Sola og Stavanger sør-vest finner du:

 

 

 

Thomas Harry Hutton
Epost: thomas.harry.hutton@skole.rogfk.no
Tlf: 51923651
OT-veileder

 

 

Oppfølgingstjenestens (OT) oppgave er å arbeide for at all ungdom som tilhører vår målgruppe skal få tilbud om opplæring, arbeid eller annet kompetansegivende tiltak. Vi gir derfor utdannings- og yrkesveiledning.

For å ha rett til våre tjenester, må du ha rett til videregående opplæring og være mellom 16 og 21 år. I tillegg må et av følgende punkter passe for deg inneværende skoleår:

  • Du har takket nei til videregående opplæring.
  • Du tar ut et venteår eller friår.
  • Du har ikke søkt om skoleplass eller læreplass.
  • Du har sluttet på skole eller i et læreforhold.

Oppfølgingstjenesten gir råd og veiledning om utdanning- og yrkesvalg. Målet er å få en formell kompetanse som studie- og eller yrkeskompetanse. Dersom du er i en slik situasjon, vil vi gjerne at du tar kontakt.

Du kan finne mer informasjon ved å klikke deg inn på  OPPFØLGINGSTJENESTEN I ROGALAND

Til toppen