Rådgivere og OT

Sola vgs har fire rådgivere som til sammen har ansvaret for alle elever ved skolen. Rådgiverne vil hjelpe elevene med å planlegge utdanning fram mot et yrke. Det legges vekt på elevenes interesser og mestring i ulike fag. Rådgiverne er også tilgjengelige for samtaler om skolesituasjon, livssituasjon, eller andre emner som opptar elevene. Trefftidene til rådgiverne står på døren til den enkelte. Ring eller send en SMS for å avtale et møtetidspunkt.

Rådgivere ved Sola vgs: 

 

 

 

Kjell Håkon Bakken

tlf: 51923908 / 99557706   
Leder for rådgivningstjenestenog spes.ped.Ansvarsområde: Yrkesfag og kontaktperson for skolehelsetjenesten

 

 

Petra Rørvik 

tlf: 51923913 / 90215315 
Ansvarsområde: Yrkes- og utdanningsveiledning for alle klasser.

 

 

 Lene Rørvik 

tlf: 51923914 / 91623277 
Ansvarsområde: Sosialpedagogikk og sosialrådgiver VG3 ST og Idrett VG1 + VG2 + VG3

 

 

Kjartan Bø 

tlf: 51923911 / 99557996  
Ansvarsområde: Sosialpedagogikk og sosialrådgiver
VG2ST og minoritetsspråklige / innføringsklasser

David Salte Ponce

telefon: 51923912 / 95038939
Ansvarsområde: Sosialpedagogikk og sosialrådgiver VG1 ST

Bestill time til rådgivning

Oppfølgingstjenestens (OT)

Oppfølgingstjenestens (OT) oppgave er å arbeide for at all ungdom som tilhører vår målgruppe skal få tilbud om opplæring, arbeid eller annet kompetansegivende tiltak. Vi gir derfor utdannings- og yrkesveiledning.

For å ha rett til våre tjenester, må du ha rett til videregående opplæring og være mellom 16 og 21 år. I tillegg må et av følgende punkter passe for deg inneværende skoleår:

  • Du har takket nei til videregående opplæring.
  • Du tar ut et venteår eller friår.
  • Du har ikke søkt om skoleplass eller læreplass.
  • Du har sluttet på skole eller i et læreforhold.

Oppfølgingstjenesten gir råd og veiledning om utdanning- og yrkesvalg. Målet er å få en formell kompetanse som studie- og eller yrkeskompetanse. Dersom du er i en slik situasjon, vil vi gjerne at du tar kontakt.

Du kan finne mer informasjon ved å klikke deg inn på  OPPFØLGINGSTJENESTEN I ROGALAND