Rektors hjørne

En hilsen fra vår tidligere rektor.

Sigurd Svela Sigurd Svela

 

 

 

Kjære ungdom!

Sola videregående skole er en stor og flott kombinert skole. Dette er en skole der du møter et spenstig mangfold av elever og lærere. Elevene våre har ulik bakgrunn, ulike interesser og kommer fra mange ulike nasjonaliteter. Dette gjør at du gjennom årene på skolen får mye viktig kunnskap, gode holdninger og verdier i møte livet som venter deg etter videregående opplæring.

På Sola jobber vi hardt for at du som elev skal føle deg sett og ivaretatt. Hos oss skal elevene møtes med vennlighet, omsorg og respekt, og tro på at alle kan lære. Vårt mål er at alle elever skal oppnå studie- eller yrkeskompetanse. Solakulturen har fokus på at det skal være tette og gode relasjoner mellom elever og lærere. På skolen blir du tett fulgt opp av kontaktlærer, faglærere, rådgivere, samt skolens ledelse og skolehelsetjenesten. Mange lærere på Sola har et stort hjerte for elevene og gjør mye for at skoledagen din skal oppleves god og meningsfull. Vi har nulltoleranse for mobbing og jobber for å skape et positivt, raust og inkluderende klasse- og skolemiljø. 

Som elev hos oss forventer vi at du gjør en god innsats ut ifra dine forutsetninger, engasjerer deg og prioriterer skolearbeidet. Vi forventer også at du bidrar positivt inn i klassemiljøet og gjør skoledagen god og lærerik for dine medelever.

Det er viktig for oss å legge til rette for at du som elever kan få en god faglig utvikling, men like viktig er det at du utvikler en god sosial kompetanse som kan gjøre deg robuste og skikket for livet etter videregående opplæring. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev her ved Sola videregående skole!

Sigurd Svela

rektor