Vg2 Drone

To personer gjør klar til drone flyging.

Høsten 2023 startet Sola videregående skole, som eneste skole i Rogaland opp med Vg2-tilbudet Drone. Har du gått Vg1 Elektro og datateknologi kan du søke Vg2 Drone. 

En drone, med en person i bakgrunnen som gjør klar til drone flygning.

Rogaland er Norges dronehovedstad, og i kort avstand ifra Sola vgs. finner vi noen av Norges fremste og beste dronebedrifter. Målet for dronelinjen på Sola vgs. er at den skal være Norges beste og mest næringstilpassede droneutdanning for den videregående skolen. Sola vgs. har tett samarbeid med ulike dronebedrifter i nærområdet bl.a. Nordic Unmanned, Field, Norse Asset, IKM testing og NADG (Norwegian Aviation and Defence Groupe).

Som elev i dronefag vil du lære både å fly droner opp til 25 kg, i tillegg til å reparere og vedlikeholde droner. Du vil i faget også få mulighet til å bygge egen drone og lære alt grunnleggende tilknyttet sikkerhet og gjennomføring av trygge flygninger. Fagene er praktiske og du vil fly droner både på simulator, innendørs og utendørs. Du vil få mulighet til å fly både multirotor-droner og fixed-wing-droner.

Vg2 Drone består av to fag "Operasjon og sikkerhet" på 300 timer og faget "Nyttelast, sensorer og bearbeiding av data" på 177 timer. Det å bli en god dronepilot handler bl.a. om å få en god sikkerhetskultur innarbeidet i alt du gjør.

Det å legge ut på en flygning med drone innebærer nesten alltid at du vil ha et oppdrag der du skal innhente data. Du vil derfor måtte vurdere luftrisiko og gjennomføre en SORA-prosess (Specific Operations Risk Assessment) tilknyttet oppdragene du skal gjennomføre. Droner bærer også med seg ulike typer sensorer, det kan være ulike type kamera, IR, Lidar, Sniffere m.m. I faget vil du derfor også jobbe med signalbehandling og analyse av data.

Det meste av faget handler om flyvende droner, men du vil også få kjennskap til droner som brukes under vann. I faget vil du også lære noe meteorologi som er viktig å kunne tilknyttet utendørs-flygninger. 

Du vil gjennom utdanningen anskaffe deg ulike sertifikater for droneflygning, A1 og A3 som er "over folk" og "unna folk" - videre A2 som er "nærme folk".  Du vil også få mulighet til å ta STS-sertifikat i spesifikk kategori. Alt av regelverk vi kommer til å jobbe med vil være underlagt organisasjonen EASA (European Aviation Safety Agency), derfor vil du også lære om lover og bestemmelser som gjelder for flygning av UAS (Unmanned Aircraft System).

Mer og mer av luftfarten vil bli ubemannet i fremtiden. Ved å velge Vg2 Drone på Sola vil du stå med begge beina godt plantet i fremtiden. Dronefaget er et fag i rask utvikling og mulighetene er store.

En person flyr drone, drone høyt oppe på himmelen.

Sola vgs. har i dag en landslinje for Flyfag som er EASA-godkjent både som Part 147- og Part-66-skole. Sola vgs. vil derfor være robust i forhold til å tilpasse seg nytt regelverk og nye krav til droneindustrien i fremtiden.

Læreplanen i Vg2 Drone kan du lese her:

https://www.udir.no/lk20/drf02-01

Etter Vg2 går du ut i en bedrift i to år i lære i Droneoperatørfaget.

Droneoperatørfaget (opplæring i bedrift) | Utdanning.no

 

Er du klar for å prøve ut et helt unikt og spennende utdanningstilbud og være blant de første i landet til å gå ut med fagbrev i Droneoperatørfaget er du velkommen til oss på Sola vgs.