Vg3 Dataelektroniker

Hvis du er interessert i datamaskiner og datanettverk, så er dette noe for deg!

Sola videregående skole er den eneste skolen som kan tilby Vg3 Dataelektronikerfaget her i Rogaland.

I januar 2015 ble nytt klasserom / lab tatt i bruk med nytt og moderne utstyr som vil bli oppdatert fortløpende. På Vg3 får du tilgang til en egen arbeidsstasjon der du kan arbeide i ditt eget tempo med de teoretiske og praktiske arbeidsoppgaver som inngår i utdanningen.

På Vg3 Data og Elektronikk får man frihet til å arbeide etter en individuell studieplan slik at man ikke føler at man faller bak eller blir holdt igjen. Man får vite hvordan man ligger an i faget ved ukentlige prøver og man får raskt oppfølging hvis man havner litt bak.

I løpet av Vg3 lærer du:

- Nettverksteknikk

- Serverteknikk

- Nettverks- og Server sikkerhet

- PC- og Server Hardware

- Printer- og Skjermteknologi

- Arbeidsmiljø og Sikkerhet

I løpet av Vg3-året blir du utplassert i bedrift to dager i uken. Vi har mange bedrifter som vi har et godt samarbeid med. Når du er ferdig med Vg3 Dataelektronikerfaget her på Sola videregående skole kan du begynne som lærling. Læretiden er da 1,5 år og etter fullført læretid kan du gå opp til fagprøve. Når fagprøven er bestått, får du fagbrevet "Dataelektroniker". Du kan også gå videre til en studieplass på høyskole eller universitet etter forkurs.

Til toppen