Eksamensplan

Som EASA Part-147 organisasjon avholder vi eksamener for elever og privatister i Part-66 moduler etter en fastlagt eksamensplan.

 

Ilustrasjonsfoto: Gult modellfly som henger oppunder tak.

  

P66-eksamener avholdes etter plan som vist nedenfor. Privatister vil få instruks om tidspunkt for oppmøte per epost i forkant av eksamen.

Privatister sender oppmelding til sola.fly@skole.rogfk.no

Det kan bli aktuelt med eksamen for privatister i

MODULE 11B B1.2 PISTON AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS og

MODULE 16 B1 PISTON ENGINE

Meld fra om interesse til eksamensleder på epost: sola.fly@skole.rogfk.no

 

EKSAMENSOVERSIKT SKOLEÅRET 2023-2024

 VG2: 

Modul

Dato

Modul 1: B1B2

Fredag 24.11.23 kl.08:30

Modul 2: B1B2

Onsdag 12.06.24 kl.08:30

Modul 3: B1B2

Fredag 15.12.23 kl. 08:30

Modul 4: B1 eller B2

Fredag 07.06.24 kl.08:30

Modul 5: B1 eller B2

Fredag 12.04.24 kl.08:30

Modul 6: B1 eller B2

Fredag 03.11.23 kl.09:15
Ekstraordinær for Vg3-elever og privatister

Fredag 26.04.24 kl.08:30

Modul 8: B1B2

Fredag 16.02.24 kl. 08:30

 

VG3: 

Modul

Dato

Modul 7A B1:

Fredag 08.12.23 kl.08:30

Modul 7A B2:

Fredag 17.11.23 kl.08:30

Modul 9A: B1B2

Fredag 31.05.24 kl.08:30

Modul 10: B1B2

Fredag 19.01.24 kl.08:30

Modul 11A B1

Fredag 24.05.24 kl.08:30

Modul 12: B1

Mandag 10.06.24 kl.08:30

Modul 13: B2

Tirsdag 11.06.24 kl.08:30

Modul 14: B2

Fredag 03.11.23 kl.08:30

Modul 15: B1

Fredag 02.02.24 kl.08:30

Modul 16: B1 Piston Engine

Ikke oppsatt

Modul 17A: B1

Onsdag 05.06.24 kl.08:30

 Påmelding til sola.fly@skole.rogfk.no

PRIVATISTER MÅ MEDBRINGE PASSET SITT TIL EKSAMEN (ved førstegangs oppmøte).

Møt opp 15 minutter før. Registreringen tar noe tid.

Passet er eneste gyldige dokumentasjon på fødested og personnummer.

 NB! ENDRINGER KAN FOREKOMME. FØLG MED PÅ OPPDATERINGER.

B1 = Part 66 Flytekniker Gassturbinmotor fly (B1.1)/Gassturbinmotor helikopter (B1.3)
B2 = Part 66 Flytekniker Avionikk
B1B2 = Dekker både B1 og B2 Flytekniker