Eksamensplan

Som EASA Part-147 organisasjon avholder vi eksamener for elever og privatister i Part-66 moduler etter en fastlagt eksamensplan.

 

Ilustrasjonsfoto: Gult modellfly som henger oppunder tak.

  

P66-eksamener avholdes etter plan som vist nedenfor. I henhold til smittevernregler vil hver eksamen gjennomføres i mindre grupper om gangen. Det vil ikke være anledning til å oppholde seg i lokalene utenom de avgrensete tidsrom for eksamen for den enkelte gruppe. Privatister vil få instruks om tidspunkt for oppmøte per epost i forkant av eksamen.

Privatister sender oppmelding til sola.fly@skole.rogfk.no

Det kan bli aktuelt med eksamen for privatister i

MODULE 11B B1.2 PISTON AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS og

MODULE 16 B1 PISTON ENGINE

Meld fra om interesse til eksamensleder på epost: sola.fly@skole.rogfk.no

 

EKSAMENSOVERSIKT SKOLEÅRET 2022-2023

 VG2: 

Modul

Dato

Modul 1: B1B2

Fredag 18.11.22 kl.08:30

Modul 2: B1B2

Onsdag 14.06.23 kl.08:30

Modul 3: B1B2

Fredag 16.12.22 kl.08:30

Modul 4: B1 eller B2

Onsdag 09.06.23 kl.08:30

Modul 5: B1 eller B2

Fredag 05.05.23 kl.08:30

Modul 6: B1 eller B2

Fredag 24.03.23 kl.08:30

Modul 8: B1B2

Onsdag 22.02.23 kl.08:30

 

VG3: 

Modul

Dato

Modul 7A B1:

Torsdag 15.12.22 kl.08:30

Modul 7A B2:

Torsdag 17.11.22 kl.08:30

Modul 9A: B1B2

Fredag 26.05.23 kl.08:30

Modul 10: B1B2

Fredag 13.01.23 kl.08:30

Modul 11A B1

Fredag 12.05.23 kl.08:30

Modul 12: B1

Mandag 12.06.23 kl.08:30

Modul 13: B2

Tirsdag 13.06.23 kl.08:30

Modul 14: B2

Fredag 04.11.22 kl.08:30

Modul 15: B1

Torsdag 23.02.23 kl.08:30

Modul 16: B1 Piston Engine

Torsdag 23.02.23 kl. 08:30

Modul 17A: B1

Torsdag 08.06.23 kl.08:30

 Påmelding til sola.fly@skole.rogfk.no

PRIVATISTER MÅ MEDBRINGE PASSET SITT TIL EKSAMEN (ved førstegangs oppmøte).

Møt opp 15 minutter før. Registreringen tar noe tid.

Passet er eneste gyldige dokumentasjon på fødested og personnummer.

 NB! ENDRINGER KAN FOREKOMME. FØLG MED PÅ OPPDATERINGER.

B1 = Part 66 Flytekniker Gassturbinmotor fly (B1.1)/Gassturbinmotor helikopter (B1.3)
B2 = Part 66 Flytekniker Avionikk
B1B2 = Dekker både B1 og B2 Flytekniker

Til toppen