Kontaktinfo eksamen

EKSAMENSANSVARLIG

Eksamen avvikles etter bestemmelsene i opplæringsloven, men eksamener i Part 66-moduler må også følge krav som er satt av Luftfartstilsynet. Ved flyavdelingen som Part 147-organisasjon har eksamensleder ansvar for planlegging og gjennomføring av Part 66-eksamener.
Spørsmål om eksamen kan rettes til eksamensleder på epostadresse: send epost

Eksamensleder er Olav Gilje