Fellesfag

Fellesfag er de fagene som alle elevene må ha, og som er felles for alle som går i klassen din.

 

På Vg1 Studiespesialisering er det bare fellesfag. Når du kommer til Vg2 og Vg3 så velger du halvparten av fagene selv, resten er fellesfag. Noen fag som f.eks norsk og kroppsøving har du alle tre årene, mens f.eks naturfag og engelsk har du bare på Vg1. Under kan du gå inn på hvert enkelt fag og lese mer.

Som 2.fremmedspråk tilbyr Sola vgs. tysk, fransk og spansk på nivå 2, men bare tysk på nivå 1.