Vg1 Teknologi- og industrifag

På Vg1-Teknologi og industrifag får du en teknisk grunnutdanning med mye variert praktisk arbeid som etterspørres i mange bransjer. Du får i de felles programfagene god anledning til å trene på praktiske ferdigheter, så et godt håndlag er viktig om du skal velge denne utdannelsen. På Teknologi- og industrifag vil du arbeide selvstendig etter prosedyrer og tegninger, og med registrering og dokumentasjon.

Opplæringen er relevant for hva som etterspørres ute i mange bedrifter. Gjennom utdannelsen vil du være på ulike bedriftsbesøk, og du vil da få mulighet til å se sammenhengen mellom det du har lært på skolen og det virkelige livet.

Grunnutdanningen på Vg1 gjør at du på Vg2 kan fordype deg i en rekke ulike påbygningsretninger.

På Sola tilbyr vi Vg2 Industriteknologi.

Du kan lese mer om TIP på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Til toppen