Fraværsgrensen opphevet ut skoleåret 21/22

Regjeringen har fra og med fredag 5.november besluttet å gjeninnføre unntaket i fraværsreglene ut skoleåret 2021/22. Dette innebærer at den praksis som har vært tidligere under covid-perioden nå gjelder. Elever som er over 18 år kan nå selv melde helserelatert fravær til skolen, for elever under 18 år må dette gjøres av foresatte.

Elever som har hatt fravær relatert til sykdom kan få omgjort dette for perioden mellom 11.oktober og 5.november. Fraværet vil da omgjøres slik at det unntas fagfravær. Helserelatert fravær vil ikke føres på vitnemålet. Det er viktig at elever er klar over at for at en lærer skal kunne fastsette en karakter på deg som elev må det foreligge et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Høyt fravær, uansett grunn vil kunne gjøre det vanskelig for læreren din å skaffe tilveie et godt vurderingsgrunnlag.

Til toppen