Informasjon om annullering av eksamen mandag 22. mai

136 elever som avla eksamen mandag 22. mai har søkt om å få annullere eksamen. Eksamen vil likevel bli rettet og fellessensuren for norsk er tirsdag 20. juni. 

Alle elever vil bli gjort kjent med karakteren og vil da kunne velge om en ønsker å beholde karakteren eller om en ønsker at annulleringen skal gjelde.

Vi vil sende ut informasjon om eksamensresultatet så snart det foreligger.

Dersom en likevel ønsker å beholde karakteren så må en gi melding om dette så snart som mulig etter at karakteren er offentligjort.

Frist for å svare vil være onsdag 21. juni kl. 16:00.

Vi vil lage et spørreskjema i Forms som en fyller ut dersom en ønsker å beholde karakteren. Dersom en velger å ikke svare på dette så vil annulleringen av eksamen gjelde.