Informasjon om morsmålseksamen høsten 2023

Vi vil i løpet av onsdag 23. august 2023 informere spesielt nye Vg1 elever om muligheten til å ta morsmålseksamen som privatist.

Her kan du finne presentasjonen som vil bli vist dersom du ikke har anledning til å være tilstede.

Presentasjon om mulighet til å ta morsmålseksamen høsten 2023 (PDF, 2 MB)

Dersom du ønsker å ta morsmålseksamen så kan du gjøre dette ved å trykke på knappen nedenfor og fylle ut registreringskjemaet. Frist torsdag 31. august 2023. NB. Dette er ikke en påmelding til eksamen, men kun en registrering slik at du vil få tilsendt nødvendig informasjon du skal bruke til selve påmeldingen.

Registrering til morsmålseksamen høsten 2023

For å melde deg opp til skriftlig og muntlig morsmålseksamen trykker du på knappen under og melder deg opp og betaler kr. 1255 pr. fag . Påmeldingen er åpen i perioden fredag 1. september 2023 - fredag 15. september 2023. NB. Siste frist for påmelding er fredag 15. september 2023. 

Påmelding til skriftlig og muntlig morsmålseksamen høsten 2023

NB. Både skriftlig og muntlig morsmålseksamen på samme nivå må være bestått før du får godkjent faget.

NB. Etter påmeldingsfristens utløp så vil du få tilbakebetalt kr. 1255 for den skriftlige eksamenen slik at du i praksis kun betaler for den muntlige eksamenen du avlegger.