Informasjon om mulighet til å ta morsmålseksamen høsten 2022

Vi vil i løpet av uke 33 og 34 informere spesielt nye Vg1 elever om muligheten til å ta morsmålseksamen som privatist.

1STA elever vil få informasjon om dette torsdag 18. august kl. 12:45-13:15. Andre Vg1 elever vil få informasjon om dette i auditoriet onsdag 24. august kl. 10:00.

Her kan du finne presentasjonen som vil bli vist dersom du ikke har anledning til å være tilstede.

Presentasjon om mulighet til å ta morsmålseksamen høsten 2022 (PDF, 2 MB)

Dersom du ønsker å ta morsmålseksamen så kan du gjøre dette ved å trykke på knappen nedenfor og fylle ut registreringskjemaet. Frist fredag 26. august 2022. NB. Dette er ikke en påmelding til eksamen, men kun en registrering slik at du vil få tilsendt nødvendig informasjon du skal bruke til selve påmeldingen.

Registrering til morsmålseksamen høsten 2022

For å melde deg opp til skriftlig og muntlig morsmålseksamen trykker du på knappen under og melder deg opp og betaler kr. 1217 pr. fag . Påmeldingen er åpen i perioden 1. september 2022 - 15. september 2022. NB. Siste frist for påmelding er 15. september 2022. 

Påmelding til skriftlig og muntlig morsmålseksamen høsten 2022

NB. Både skriftlig og muntlig morsmålseksamen på samme nivå må være bestått før du får godkjent faget.

NB. Etter påmeldingsfristens utløp så vil du få tilbakebetalt kr. 1217 for den skriftlige eksamenen slik at du i praksis kun betaler for den muntlige eksamenen du avlegger.