Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen i Rogaland 2022

Til foresatte VG1 og VG2.
I 2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Rogaland blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til   13.

Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.
Her kan dere lese utfyllende informasjon om dette Informasjon til foresatte og ungdom (PDF, 191 kB).