Nærkontaktregler som gjelder for elever pr. 10. januar 2022

Regler for karantene og nærkontakter endres hyppig. De gjeldende reglene pr. 10. januar 2022 for elever som defineres som nærkontakter til andre elever i videregående skole:

Elever i videregående skole slipper karantene når de ikke er i samme husstand eller tilsvarende nær som den som er smittet.

https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Barnehage-og-opplaring/Grunnskule-og-vidaregaande-opplaring/unntak-fra-smittekarantene-i-skoler-og-barnehager/

Du trenger derfor ikke være i karantene ved smitte i klassen. Du anbefales likevel å teste deg.

  • Det anbefales selvtest dag 3 og dag 7 etter smittesituasjonen.
  • Inngår klassen i en jevnlig testing trenger en ikke testes dag 3 og 7, følg skolens anbefalte testregime.
  • Det anbefales å unngå fritidsaktiviteter og sosiale sammenkomster i testperioden
  • Følg med på helsetilstanden din i 10 dager
  • Ha lav terskel for å teste deg ved symptomer
  • Det er viktig at du med nyoppståtte symptomer holder deg hjemme fra skolen, selv ved milde symptomer
  • Du får utlevert hurtigtest fra skolen
  • Tester du positivt på hurtigtest, ta kontakt med smittevernkontoret i kommunen der du bor.

Nærmere informasjon om karanteneregler som gjelder, finner du på nettsidene til kommunen du bor i.