Privatisteksamen våren 2022 - Oppmeldingsfrist tirsdag 1. februar kl. 23:55

Minner om at oppmeldingfristen til privatisteksamen våren 2022 er tirsdag 1. februar kl. 23:55.

Oppmeldingen koster kr. 1217 hvis du ikke har bestått faget tidligere og kr. 2435 dersom du ønsker å forbedre et fag du tidligere har bestått.

Oppmeldingen gjøres på: https://privatist.inschool.visma.no/