Rehabilitering av Sola vgs.

8. november setter vi i gang med rehabilitering av skolen. Prosjektet skal ferdigstilles før skolestart 2024/25. I månedene før jul skal 6 klasserom rehabiliteres, deretter tas de ulike delene av skolen i rekkefølge. Skolen har derfor leid to klasserom i Velodromen.

Rehabiliteringen er først og fremst en teknisk oppgradering, blant annet ny ventilasjon, nytt elektrisk anlegg, overrislingsanlegg m.m. Klasserom og fellesarealer vil også oppgraderes og få nytt inventar. Arbeidsområdet til skolens kantine vil utvides, renholdere vil få nye og bedre lokaliteter samt at resepsjonsområdet til skolen vil bygges om for å få en universell utforming. Det vil i byggeperioden kunne påregnes noe støy. Deler av prosjektet som påvirker elevenes hverdag som f.eks. verksted og fellesarealer vil rehabiliteres i ferier. Prosjektet har en kostnadsramme ca 138 millioner kroner. Den gamle delen av skolen er bygget i 1985, så vi ser frem til å få en mer moderne og funksjonell skole.

Til toppen