Søkere til videregående opplæring og bruk av Min-ID

I forbindelse med søking til videregående opplæring og bruk av Min-ID vil vi informere om at PIN-kodebrev utgår.

PIN-kode brevet utgår fordi brevet inneholdt evigvarende
koder og dette er ikke ihht. regelverket.Pinkode-brevet erstattes av et aktiveringsbrev. Elever i videregående skoler som ikke har MinID profil/konto må bestille sitt aktiveringsbrev selv. Normal leveringstid for aktiveringsbrev er 10 virkedager. Bestilling av aktiveringsbrev finner dere her:
aktiveringsbrev