Sommerskole 2023

Sommerskolen er et gratis tilbud til deg som har stryk eller ikke vurdering (IV) i et fag. 
Du kan kun ta ett fag i løpet av Sommerskolen 2023.

Edvin Østrem (t.v.) var lærer på Sommerskolen. Han har mulighet til å gi tett oppfølging av elevene, her underviser han i matematikk. Øyvind Nesvåg

Sommerskolen 2023 starter fredag 16. juni. Det er undervisning i ukedagene fram til onsdag 28. juni. Eksamensdag er torsdag 29. juni.

Tilbudet gjelder elever, tidligere elever og lærlinger.

Påmelding

Påmelding åpner i mai.

Har du spørsmål, henvend deg til hilde.blesvik@rogfk.no

Her kan du lese mer om sommerskolen 2023