Valg av matematikk 1T eller 1P for Vg1 ST og Vg1 IF

Elever i Vg1 ST og Vg1 IF skal i begynnelsen av uke 34 gjøre valg av matematikk for skoleåret 2022/2023.

En kan velge mellom matematikk 1P (praktisk matematikk) eller 1T (teoretisk matematikk). Begge fagene er på 140 klokketimer.

1P er en mer praktisk variant av matematikkfaget og det er viktig å kunne lese og forstå oppgaveteksten. Faget er ikke så forskjellig fra det du er vant til fra ungdomsskolen, men vil inneholde noe nytt.

1T er mer teoretisk. Noe er kjent fra ungdomsskolen, men her vil det være mye nytt lærestoff. Vi går svært raskt fram for å komme gjennom et stort pensum. Dette faget er et godt grunnlag dersom du ønsker å fordype deg mer i matematikk og hvis du har tenkt å ta fysikk eller kjemi som fag. Noen studier vil kreve at du har 1T i Vg1 og R1 i Vg2.

Både 1P og 1T gir grunnlag for generell studiekompetanse. Dersom du ønsker å velge fordypning i matematikk i vg2 anbefaler vi at du velger 1T i vg1. (Merk at det er valget i 2. klasse som avgjør om du får generell eller spesiell studiekompetanse)

Uansett om du velger 1P eller 1T er det viktig å være klar over at du må arbeide med faget på egen hånd allerede fra skolestart.

Vi anbefaler elever som har lavere karakter enn 4 fra ungdomsskolen å velge 1P.

I begge matematikkfagene får du standpunktkarakter i Vg1 og du kan bli trukket ut til muntlig eller skriftlig eksamen.

Hilsen matematikklærerne

Fyll ut spørreskjema om valg av matematikk innen tirsdag 23/8-2022