Viktig informasjon vedrørende annullering av eksamen mandag 22. mai

Alle de 136 elevene ved Sola videregående skole som søkte om dispensasjon og annullering av eksamen mandag 22. mai er blitt innvilget dispensasjon og annullering av denne eksamen.

Dette betyr at denne eksamenskarakteren i utgangspunktet ikke vil komme på vitnemålet ditt.

Eksamen vil likevel bli rettet og karakteren vil bli offentliggjort i Visma inSchool tirsdag 20. juni kl. 18:00.

NB. Vi har dessverre ennå ikke mottatt eksamensresultatene for norsk kort botid. Disse vil trolig ikke komme før utpå ettermiddagen onsdag 21. juni.

Dersom du likevel ønsker eksamenskarakteren på vitnemålet til tross for at du er blitt innvilget dispensasjon og annullering så må du gi oss beskjed om dette ved å svare på en Forms-undersøkelse snarest mulig, men senest onsdag 21. juni kl. 20:00. NB. Merk ny og utsatt frist.

SPØRREUNDERSØKELSE: Jeg ønsker eksamenskarakteren fra eksamen mandag 22. mai 2023 på vitnemålet mitt.

Dersom du ikke svarer på denne undersøkelsen så vil IKKE eksamenskarakteren komme på vitnemålet og det vil stå en fagmerknadskode med EKSAMEN ANNULLERT på norskfaget og vitnemålet ditt vil får en vitnemålsmerknad: Dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet – eksamen 22.05.2023

Frist for å svare på denne spørreundersøkelsen er snarest mulig, men senest onsdag 21. juni kl. 20:00. NB. Merk ny og utsatt frist.

NB. Du må ikke svare på denne spørreundersøkelsen før du har sjekket hvilken eksamenskarakter du har fått.