Oppmelding og priser

Oppmelding for elever:

Flylinjens elever meldes automatisk opp til eksamen i de modulene de følger undervisningen i.

Oppmelding for privatister:

Privatister melder seg opp direkte til eksamensleder på epostadresse: send epost

Oppmelding gjøres minst 3 uker før oppsatt eksamenstidspunkt.

I eposten må følgende informasjon være med:

Etternavn, Fornavn Mellomnavn
Personnummer: (11 siffer)
Fødested: (som registrert i pass)
Postadresse (for faktura/COR):
Telefonnummer:
Modulnummer og Fagnavn:
Kategori: (B1/B2)
Dato for eksamen: (se plan)
Hvis du har vært elev ved Sola vgs. flyfag, skriv inn årstallet du fullførte:
(Epostadresse (for brukernavn/passord) hvis annen den det sendes fra)

PRIVATISTER MÅ MEDBRINGE PASSET SITT TIL EKSAMEN.
Passet er eneste gyldige dokumentasjon på fødested og personnummer.
HUSK AT DET MÅ HA GÅTT MER ENN 90 DAGER SIDEN SIST DU HADDE EKSAMEN I SAMME MODUL!
 

Priser for privatister:

Pris for ordinære eksamener følger standard eksamensavgift som for tiden er kr 1305.-
(for ekstraordinære eksamener utenom den faste eksamensplanen vil avgiften være høyere for å dekke merkostnader).

For Certificate of Recognition (COR) koster utstedelse kr 500,-

Giroblankett for innbetaling vil bli sendt til postadressen som oppgis i oppmeldingen.

Essay i modulene 7, 9 og 10 faktureres som egen eksamen i tillegg til flervalgseksamen (MC). Husk å presisere i oppmeldingen om du skal MC eller Essay eller begge deler i disse modulene.

 
PRIVATISTER MÅ MEDBRINGE PASSET SITT TIL EKSAMEN.
Passet er eneste gyldige dokumentasjon på fødested og personnummer.
HUSK AT DET MÅ HA GÅTT MER ENN 90 DAGER SIDEN SIST DU HADDE EKSAMEN I SAMME