Studiespesialisering

Ønsker du å studere på høyskole eller universitet? Da er studiespesialisering for deg. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. 

 

Hvorfor velge studiespesialisering? 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

  • matematikk og andre realfag
  • ledelse og økonomi
  • historie, politikk og psykologi
  • språk
  • andre teoretiske fag

Du bør være

interessert i å arbeide med teoretiske fag

samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert

interessert i å skrive eller regne

interessert i kultur- og samfunnsforhold

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Hvorfor velge studiespesialiserende ved Sola videregående skole?

Tilbudet kan variere fra år til år. Informasjon om fagvalg og hvilke fag som tilbys inneværende skoleår finner du på vilbli.no

 

Utdanningsprogrammet som kalles for Studiespesialisering gir deg det bredeste grunnlaget for mer teoretisk utdanning etter videregående skole. Innen Studiespesialisering kan du velge mellom to programområder; programområde Språk, samfunn og økonomi og programområdet realfag. Med tre år fra dette utdanningsprogrammet og bestått eksamen har du studiekompetanse som gjør at du kan komme inn på høgskoler og universiteter dersom karakterene er gode nok. Noen studier stiller spesielle krav til fagkombinasjoner (spesiell studiekompetanse) eller har opptaksprøve.


Sola vgs har 4 Vg1-klasser på Studiespesialisering. På Vg2 og Vg3 må du velge programområdet realfag eller språk, samfunn- og økonomifag. Det finnes 2 varianter i matematikk på Vg1 og Vg2 (T og P), og 3 varianter fremmedspråk (tysk, fransk, spansk). Vg1 er felles for begge programområdene. På Vg2 og Vg3 er det noen forskjeller i krav til fellesfag og valg av programfag. Innenfor begge programområder må du ha minimum to programfag innen eget programområde helt til topps, det vil si både på Vg2 og Vg3. På Sola vgs kan du også velge de resterende 10 timene fra utdanningsprogram for idrettsfag.

Utfyllende informasjon om de ulike programfagene finner du ved å klikke på linkene under. 

Programfagene du kan velge innenfor:

Realfag

Språk, samfunnsfag og økonomi

Søke skoleplass

Første året - Vg1  

Du går på skole i tre år, og du må ha både fellesfag og programfag i løpet av de tre årene. På Vg1 er alle fagene fellesfag, men du velger hvilket fremmedspråk og hvilken type matematikk du vil ha. Det er 30 timer i uken med undervisning i ulike fag.


Andre året - Vg2

På Vg2 har du færre fellesfag. I tillegg til fellesfagene, velger du tre ulike programfag, der minst to må være innenfor ditt programfagsområde. Du kan velge mellom realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.

På Vg2 må du ha minimum ha 30 timer for å få godkjent vitnemål.

Tredje året - vg3

 På Vg3 fortsetter du med to av programfagene du valgte som fordypning på Vg2. I tillegg står du fritt til å velge et tredje programfag. 
Du har totalt 30 timer undervisning per uke.

 

Veien videre

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. 

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag.  

Du finner søknadsfrister og - krav på samordnaopptak.no