Krav til valg av fag og programområder for studiespesialisering og idrett

   

Du skal velge ett programområde.  

  • Innenfor ditt programområde må du velge minst 2 programfag. Av programfagene fra eget område må minst 2 tas over to år (fordypningsfag).
     
  • I tillegg til fordypningsfagene fra ditt programområde velger du programfag fra ditt eller fra det andre programområde, eller fra et annet studieforberedende utdanningsprogram (Idrettsfag).
     
  • Til sammen velger du 3 fag på Vg2 og 3 fag på Vg3. Dersom et av programfagene dine på Vg2 er matematikk S1 eller R1 må du velge 3 fag i tillegg til programfag matematikk.
     
  • Les mer om Krav til valg av fag og programområder (PPTX, 6 MB)